Ιστορία

Ιστορία

Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας αποτελεί φυσική συνέχεια παλαιότερων σχολικών μονάδων που κατά καιρούς λειτούργησαν στο ίδιο κτίριο, στο οποίο βρίσκεται, από το 1970 μέχρι σήμερα. Με την ονομασία αυτή παρουσιάζεται από το 1979, χρονιά μετονομασίας αμιγών Γυμνασίων και Λυκείων σε μικτά.

           Το κτίριο με το ανθρώπινο δυναμικό του έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή μέχρι σήμερα, καθώς στέγασε και άλλα σχολεία. Κτίστηκε με σκοπό τη στέγαση του εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Εδέσσης που φιλοξενούνταν από το Γυμνάσιο Αρρένων Εδέσσης, το Περικαλλές.

            Την άνοιξη του 1965 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος, αλλά η αποπεράτωση του έργου έγινε με μεγάλες καθυστερήσεις. Τελικά, τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου τελούνται στις 14-12-1970, χρονικό σημείο από το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Από το σχολικό έτος 1971-72 φιλοξενεί το Γυμνάσιο αρρένων, γιατί το κτίριό του κρίνεται ακατάλληλο. Τα δύο Γυμνάσια διεξάγουν το πρόγραμμα των μαθημάτων σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα.

            Ύστερα από τη μεταπολίτευση, συγκεκριμένα με την λήξη του σχολικού έτους 1975-76 το Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Εδέσσης σταμάτησε τη λειτουργία του με την επωνυμία αυτή, καθώς καθιερώθηκε το Τριτάξιο Γυμνάσιο και το Τριτάξιο Λύκειο στο πλαίσιο της Μέσης Εκπ/σης. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση αυτή συνέχισαν να λειτουργούν με το αντίστοιχο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.

Το 1979 τα παραπάνω σχολεία μετονομάζονται και μετατρέπονται σε μικτά:

α) Το Γυμνάσιο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας

β) Το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Λύκειο Έδεσσας

γ) Το Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας  και

δ) Το Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Λύκειο Έδεσσας.

            Εξακολουθούν και συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο μέχρι τη μετεγκατάσταση του 1ου και 2ου Λυκείου Έδεσσας, που σχημάτισαν το Γενικό Λύκειο Έδεσσας(σημερινό 1ο Ενιαίο Λύκειο), και του 1ουΓυμνασίου Έδεσσας σε δικά τους νέα κτίρια. Έκτοτε το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας λειτουργεί αυτόνομα μόνο το πρωί.

            Από το σχολείο μας πέρασαν πολλοί και άξιοι καθηγητές και διευθυντές. Από το 1979, έτος ίδρυσής του, μέχρι σήμερα, υπηρέτησαν με σειρά ως διευθυντές οι ακόλουθοι καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων:

από 13-9-1979 έως 21-8-1980
Παπαευαγγέλου      Ειρήνη
από 21-8-1980 έως 01-9-1985

Αντωνιάδης             Δημήτριος 

από 02-9-1985 έως 01-9-1986

Δόγρια                      Ευγενία     

από 02-9-1986 έως 16-9-1988

Βαμβακίδης             Παναγιώτης

από 16-9-1988 έως 01-9-1990

Σπυρόπουλος           Σπύρος 

από 03-9-1990 έως 01-9-1992

Καρακελίδης           Κωνσταντινος 

από 02-9-1992 έως 06-12-1994

Βασιάδης                 Βύρων    

από 07-12-1994 έως 31-12-1999

Σπυρόπουλος           Σπύρος    

από 01-1-2000 έως 28-6-2002

Γαϊσίδου                  Λεμονιά

από 02-9-2002 έως 11-6-2004

Καρακελίδης           Κων/νος  

από 11-6-2004 έως 14-11-2007

Γαϊσίδου                  Λεμονιά   

από 14-11-2007 έως 22-8-2011

Διμηνάς                   Δημήτριος

από 22-8-2011 έως 30-7-2015

Χάλης                       Πέτρος 

από 01-8-2015 έως 30-7-2017

Γερεμτζές                Δημήτριος

από 01-8-2017 μέχρι σήμερα

Λαΐδης                      Γεώργιος 

Πηγές

  1. «Η Ιστορία του Περικαλλούς Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας», προσωπική εργασία/έρευνα από πρωτογενείς πηγές του κ. Στέλιου Κιοσέ.

  2. «Τα αρχεία του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας (1921-1976)» μέσα από το αρχείο του 1ου Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας, «Νικόλαος Οικονομίδης», του κ. Στέλιου Κιοσέ από το περιοδικό Εδεσσηνός της Λαογραφικής Εταιρείας Έδεσσας. 

Για το σχολείο,

Δράμαλη Δήμητρα

          Φιλόλογος